WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR PRODUKTÓW FIRMY CHROMA ACRYLICS INC